Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

czlowiekdyskoteka
2832 ec2b
Reposted fromhavokku havokku
czlowiekdyskoteka
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viamayamar mayamar
czlowiekdyskoteka

- A teraz zgasimy światło i do rana nie będziemy mieli żadnych zmartwień, a rano, jeżeli się nam zechce, to postaramy się o nowe. Dobrze?

— Stanisław Lem
Reposted fromMoniqueM MoniqueM viamayamar mayamar
czlowiekdyskoteka
3927 078c
o chryste! ja - latem!
Reposted fromfrotka frotka viatosiaa tosiaa
czlowiekdyskoteka
Niewielu znamy mężczyzn, wiele zaś surdutów i spodni. Gdyby stracha na wróble  ubrać w czyjąś najnowszą odzież, a właściciela postawić obok nago, któż nie  ukłoniłby się przede wszystkim strachowi?
— Henry D. Thoreau

April 18 2015

czlowiekdyskoteka
0585 9be9 500
Janusz Korczak
czlowiekdyskoteka
3113 665c 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viaBunnyBoo BunnyBoo

April 17 2015

czlowiekdyskoteka
5853 63fa 500
Reposted fromfrotka frotka vianiskowo niskowo
czlowiekdyskoteka
Że dlaczego by nie sporządzić jakiejś notatki, dzięki której ktoś jadący do biura zostanie wybity z tego rytmu, że śniadanie, maile, praca, spotkanie, faktura. Bo nie ma już schizofreników rozlepiających na słupach ogłoszeniowych poodbijane na ksero afisze mówiące rozedrganym pismem o zagładzie świata. Wymyśliłam wtedy, że kiedyś ponaklejam na przystankach sny. Swoje i znajomych. Nie zrobiłam tego w końcu, ale może kiedyś zrobię i jeśli będziesz w moim mieście i natkniesz się na kartkę napisaną na maszynie, gdzie będzie sen o larwach jeleni, takich, z których jelenie się wykluwają, różowych z przezroczystym porożem, to znaczy, że tam byłam.
— M. Halber - Najgorszy człowiek na świecie

April 15 2015

czlowiekdyskoteka
Za każdym razem, kiedy mówisz „bo ludzie zazwyczaj” albo „bo jest tak”, albo „wszyscy przecież”, albo „bo kobiety”, mówisz tak naprawdę o sobie.
Mówisz dokładnie to, co ty czujesz, oraz to, co tobie się wydaje.
Zawsze.
— M. Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted byniskowostrangemeAinsworthCassBeystyleNanaa
czlowiekdyskoteka
Wie pani... Nie wiem,  jak to ująć... Ja bardzo lubię wszystko, co jest trochę dziwne. Na przykład potwory, ryciny średniowieczne, rysowane jeszcze bez znajomości perspektywy, niepokojące. Takie rzeczy podprogowe... Na przykład jeszcze mam słabość do dużych obiektów, zardzewiałych, pustych... Takich ruin popegeerowskich, które często stoją przy drogach, statek Sołdek też jest takim obiektem, i jeszcze sterowce, od dawna sterowce. One są takie wielkie, że aż nieziemsko groźne...

I Bożena powiedziała:

– Rzeczywiście, ciężko pani będzie znaleźć osoby z podobnymi
zainteresowaniami.
7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viasilence89 silence89
czlowiekdyskoteka
9759 ff03 500

April 13 2015

czlowiekdyskoteka
czlowiekdyskoteka
Reposted bykrybusnoisetaleszielonykotcold-rabbitakmonidesbumblebeeSaper300ognistewuceej

April 08 2015

czlowiekdyskoteka
Reposted byzurawianiaczkatichgathunderbird-MacekFifmawrrhardkorweyzurawianiaczkaedhellcoffeeandunicorns

April 05 2015

czlowiekdyskoteka
0228 e211 500
czlowiekdyskoteka
0898 73ed
Reposted frombloody-sunday bloody-sunday vianinguna ninguna

April 04 2015

czlowiekdyskoteka
3805 cb09 500
Reposted byquinneveavictis
czlowiekdyskoteka
4364 fa6c
Reposted fromznuh znuh viaznotti znotti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl