Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

czlowiekdyskoteka
Wędruj sam jeden, jakby słoń po lesie, nie czyniąc zła, niewiele pragnień mając.
— Dhammapada
Reposted bysoay soay

May 07 2015

czlowiekdyskoteka
Reposted fromthomerth thomerth

May 06 2015

czlowiekdyskoteka
Tak, i aby ugruntować w sobie taką postawę, może dobrym pomysłem byłoby, o ile to możliwe, opiekować się aż do końca jakąś starszą osobą lub może rodzicem. Można nauczyć się, jak należy spokojnie i z pogodą witać starość i śmierć, nie zajmując się kimś ot tak, od niechcenia, ale robiąc to z zamiarem dowiedzenia się czegoś o swym własnym życiu, poprzez przyjrzenie się postawie własnego rodzica w ciągu jego ostatnich lat. Na tym właśnie polega uczenie się z własnej kultury
— Roshi Kosho Uchiyama

May 04 2015

czlowiekdyskoteka
1296 454f 500
Szczera oferta
Reposted fromvs vs

May 03 2015

2107 b665 500
Reposted fromszszsz szszsz vialexxie lexxie
czlowiekdyskoteka
4266 1da2
Escher Metamorphose.
Reposted frompotpants420 potpants420 viadembus dembus
4031 758c

memesalldaylong:

follow memesalldaylong for more …

Reposted fromstfn stfn viadembus dembus

May 01 2015

czlowiekdyskoteka
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viascorpix scorpix

April 28 2015

czlowiekdyskoteka
Daniel Tosh keeping it real
Reposted fromfabs3 fabs3 viafinkregh finkregh
8765 cb93
Reposted fromtwice twice

April 23 2015

czlowiekdyskoteka

April 22 2015

8330 e715 500
Reposted fromnativetotheland nativetotheland vialinemadd linemadd
czlowiekdyskoteka
9546 0512
Reposted fromvertheer vertheer vialexxie lexxie
czlowiekdyskoteka

April 21 2015

czlowiekdyskoteka
0576 83eb
Reposted fromVegelus Vegelus
czlowiekdyskoteka
1147 984e
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viakerio kerio
czlowiekdyskoteka
8416 afca 500
Reposted fromrol rol viashallowness shallowness

April 20 2015

czlowiekdyskoteka
9294 6f47
Reposted fromCashnique Cashnique viaobscene obscene
czlowiekdyskoteka
1699 eec3 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viakalosz kalosz
czlowiekdyskoteka
5513 8939 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viakalosz kalosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl